Smog w Polsce to bardzo poważny problem: termomodernizacja budynków z użyciem pianki PUR.

Pomimo rosnącej liczby instalacji fotowoltaicznych podłączonych do pomp ciepła w domach, problem smogu w kraju wciąż istnieje. Polskie miasta i wsie wciąż zmagają z zanieczyszczeniami powietrza. W najnowszym raporcie Forum Energii zaprezentowano istotne dane z zakresu ciepłownictwa domów. 

„Ciepłownictwo w Polsce” to raport, który omawia problematykę ogrzewania budynków. Temat jest niezwykle bogaty, co wynika bezpośrednio z technicznych rozwiązań stosowanych w domach jednorodzinnych, ale także sieciach ciepłowniczych. Według aktualnych danych aż 76% ciepła ciepła jest produkowane przez indywidualne instalacje grzewcze. Pozostałe 24% jest generowane przez systemy ciepłownicze. Jak informuje Forum Energii, efektywność energetyczna to ważna kwestia, którą należy uwzględniać w danych statystycznych dotyczących zbierania i upowszechniania. Rzetelna ocena kosztów walki ze smogiem wydaje się niemożliwa bez uwzględniania stanu budynków, efektywności energetycznej, emisji oraz źródeł ciepła. Co ciekawe,  aspektem niedokładnie omówionym jest zaopatrzenie budynków w ciepło. Trudno mówić wówczas o ocenie bieżącego stanu efektywności energetycznej, zastosowanych źródeł ciepła itd. Brak faktycznych danych w tym zakresie prowadzi do trudności w podejmowaniu działań naprawczych. Skoro nie wiadomo jak walczyć to jak przygotować środki zapobiegawcze?

Jak pokazują dane badaczy aż 87% węgla jest spalane w gospodarstwach domowych w UE. Okazuje się więc, że niespełna połowa ankietowanych korzysta z paliw stałych. Walka ze smogiem jest niezwykle trudna, a koszty rosną każdego roku. W ciągu roku na ten cel wydawanych jest 30 mld euro, a problem leży takę po stronie nieefektywnych systemów ciepłowniczych.

Termomodernizacja z użyciem pianki PUR rozwiązaniem problemu?

Jednym z rozwiązań, które w dużym stopniu mogą zniwelować ilość smogu emitowanego do atmosfery jest właściwa termomodernizacja budynków oraz wymiana kotłów grzewczych. Przykładem skutecznego ocieplenia domów są izolacje natryskowe. Pianka poliuretanowa pozwala na zachowanie optymalnych warunków wewnątrz budynku. Jest to szczególnie istotne zimą, ponieważ wtedy domy potrzebują najwięcej energii cieplnej. Pianka PUR aplikowana natryskowo pozwala dokładnie wypełnić wszystkie szczeliny. Dzięki temu możliwe jest wyeliminowanie wszelkich mostków termicznych. Poliuretan to tylko jedno z rozwiązań, który stanowi bardzo ważne uzupełnienie dla wymiany kotłów grzewczych w domach.